سرگیجه در کودکان

سرگیجه چیست؟

سرگیجه یعنی اینکه بیمار احساس چرخش دارد و یا اینکه احساس دوران و چرخش محیط  اطراف را دارد. در سرگیجه بیمار تعادل مناسب ندارد و اغلب با تهوع، استفراغ و حرکات چرخشی چشم یا نیستاگموس همراه می باشد. هرگونه حرکت سر موجب تشدید علایم سرگیجه می شود.

1

سیستم حسی و عصبی تعادل بدن را می شناسید؟

سرگیجه ناشی از اشکال در سیستم تعادلی بدن است. در بدن انسان یک سیستم تعادلی وجود دارد که در طی فعالیت های مختلف فرد تعادل را حفظ می کند. سیستم تعادلی بدن شامل یک بخش حسی در گوش و یک بخش مغزی است. گیرنده حسی تعادلی شامل مجاری نیم دایره و وستیبول گوش هستند که بخش لابیرنتی عصب هشتم را تشکیل می دهند. هر گونه حرکت چرخشی و دورانی بدن توسط مجاری نیم دایره و هر گونه حرکت مربوط به جاذبه توسط وستیبول ثبت شده و پیام های حسی آن به مرکز تعادل در مخچه و پایه مغز ارسال می شود و تحلیل نهایی این پیام ها در سلول های خاکستری قشر مغز واقع در لوب گیجگاهی و لوب پیشانی انجام می شود. هرگونه اختلال در این تشکیلات تعادلی منجر به سرگیجه در کودکان می شود.

چند نوع سرگیجه در کودکان وجود دارد؟

بر اساس اینکه چه اشکالی دربخش گوشی یا مغزی سیستم تعادلی بدن اتفاق افتد، سرگیجه در کودکان به دو نوع محیطی(اشکال در سیستم تعادلی شنوایی) و مرکزی(اشکال در سیستم تعادلی مغزی) طبقه بندی می شود. علایم عمده در سرگیجه محیطی شامل درد گوش، وزوز گوش، کاهش شنوایی، افتادن و عدم تعادل در جهت گوش مبتلا، عدم تعادل حین بستن چشم ها و نیستاگموس یا حرکات چرخشی چشم ها می باشند. علایم مهم سرگیجه در کودکان از نوع مرکزی شامل اشکال در عملکرد و تست های مخچه ای، اختلال در سطح یا محتوای هوشیاری و غیرطبیعی بودن معاینه عصبی خواهد بود.

2

مهمترین علل سرگیجه در کودکان چیست؟

داروها؛ دوز بالای داروی ضد صرع مانند فنی توئین و کاربامازپین و آنتی بیوتیک هایی مانند استرپتومایسین و آمینوگلیکوزیدها.

بیماری صرع؛ در ۱۰ تا ۲۰ درصد از موارد صرع کوچک، سرگیجه اولین علامت پیش از بروز تشنج است.

عفونت ها؛ عفونت گوش و عفونت مغزی شایع ترین علل عفونی بروز سرگیجه هستند.

میگرن؛ حدود ۱۷ درصد از موارد میگرن با سرگیجه در کودکان ارتباط دارد.

ضربه سر؛ در ۵۰ درصد موارد ضربه به سر، طی سه روز اول سرگیجه اتفاق می افتد.

4

بررسی های تشخیصی در سرگیجه در کودکان چه هستند؟

در بیماری سرگیجه در کودکان متناسب با شرح حال بیماری و معاینه بالینی توسط فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان، و با توجه به علل ایجاد این علامت، اقدامات تشخیصی شامل نوار مغز و تصویربرداری مغزی به صورت ام آر آی مغزی لازم و ضروری ابه نظر می رسد.

دکتر محمدکاظم بخشنده فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان فلوشیپ نوروماسکولار