دکتر فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان محمدکاظم بخشنده 

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان و فلوشیپ نوروماسکولار از ژاپن

آقای دکتر محمدکاظم بخشنده متولد ماه بهمن سال ۱۳۵۷ در یکی از روستاهای شهر بابل بوده که در تمام دوره تحصیلات ابتدایی و متوسطه شاگرد برتر مدرسه بودند و بلافاصله بعد از دوره دبیرستان وارد دانشگاه علوم پزشکی شدند. در دوره تخصص رشته کودکان رتبه دوم کشوری بورد تخصصی کودکان را کسب کردند. بلافاصله بعد از دوره تخصصی در آزمون فوق تخصصی مغز و اعصاب کودکان شرکت کرده و با رتبه اول وارد دوره فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شدند.

دکتر محمدکاظم بخشنده بعد از اتمام فوق تخصص اعصاب کودکان موفق به دریافت جایزه بورس بین المللی انجمن مغز و اعصاب کودکان ژاپن شده و به مدت یکسال دوره فلوشیپ نوروماسکولار (بیماری عصبی عضلانی) را در مرکز ملی مغز و اعصاب ژاپن (شهر توکیو) شامل تشخیص و درمان بیماریهای نوروماسکولار کودکان بوده سپری نمودند و مدرک فلوشیپ ایشان توسط اداره خدمات آموزشی وزارت بهداشت ارزشیابی شده و ایشان بعنوان اولین فلوشیپ نوروماسکولار کودکان در کشور موفق به دریافت تاییدیه شده اند.

image1-1030x461.jpgdr

دکتر بخشنده اکنون بعنوان عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران مشغول خدمت می باشند. ایشان در طی سالهای گذشته علاوه بر فعالیتهای آموزشی و درمانی موفق به انجام فعالیتهای پژوهشی شده اند که نتیجه آن چاپ بیست مقاله در مجلات معتبر علمی جهان بوده است که در اغلب این مقالات ایشان نویسنده اول یا نویسنده مسوول بودند. همچنین در طی یکسال از فعالیت در دانشگاه علاوه بر راه اندازی درمانگاه نوروماسکولار و بیوپسی عضله، موفق به چاپ بیست مقاله در مجلات معتبر اعصاب کودکان شده اند و در حال حاضر نیز در حال اجرای سه طرح پژوهشی می باشند.

از جمله موفقیتهای ایشان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • رتبه دوم بورد تخصصی کودکان کشور
  • رتبه اول آزمون فوق تخصصی مغز و اعصاب کودکان
  • اولین دارنده فلوشیپ نوروماسکولار کودکان در کشور با تاییدیه وزارت بهداشت
  • برنده جایزه بورس بین المللی انجمن مغز و اعصاب کودکان ژاپن
  • عضو انجمن جهانی بیماریهای عضلانی
  • عضو انجمن بین المللی مغز و اعصاب کودکان
  • برنده جایزه بورس بین المللی انجمن مغز و اعصاب آمریکا

end2222

سایت دکتر محمد کاظم بخشنده در RESEARCHGATE

www.researchgate.net/profile/Mohammadkazem_Bakhshandeh

(رزومه دکتر محمد کاظم بخشنده  )

نام و نام خانوادگی: محمد کاظم بخشنده

سن: ۴۳ ساله

مهارت زبان خارجی : انگلیسی متوسط تا پیشرفته

مدارج تحصیلی :

۱ دوره تکمیلی یکساله خارج از کشور(ژاپن) : مورد تایید وزارت بهداشت :

فلوشیپ نوروماسکولار (یک سال) ، اول نوامبر ۲۰۱۳ تا ۳۱ اکتبر ۲۰۱۴،

 مرکز ملی مغز و اعصاب ژاپن

Screenshot008

۲- فوق تخصص : مغز و اعصاب کودکان، اول مهر ۱۳۹۰ تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۲، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۳- تخصص : کودکان، اول مهر ۱۳۸۶ تا ۳۱ شهریور ۱۳۸۹، دانشگاه علوم پزشکی بابل

۴- پزشکی عمومی: اول مهر ۱۳۷۶ تا ۲۸ اسفند ۱۳۸۵، دانشگاه علوم پزشکی ایران

توانایی فنی و بالینی ویژه و منحصر به فرد در رشته تخصصی:

توانایی تشخیص بیماریهای نوروماسکولار با انجام بیوپسی عضله و گزارش پاتولوژی عضله

مدرک فلوشیپ نورماسکولار

مدرک فلوشیپ نورماسکولار

جوایز و افتخارات :

۱- رتبه دوم آزمون بورد تخصصی کودکان کشور، ۱۳۸۹

۲- رتبه اول آزمون ورودی فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان ، ۱۳۸۹

۳- برنده جایزه بورس بین المللی انجمن مغز و اعصاب ژاپن ، ۱۳۹۲

۴– برنده جایزه بورس بین المللی انجمن مغز و اعصاب آمریکا ، ۱۳۹۲

علایق پژوهشی:

۱- بیماریهای نوروماسکولار

۲- اختلالات ژنتیک

ارایه سخنرانی در کنفرانس های بین المللی:

  • MTO1 mutation in type 2 fiber lipid storage myopathy,

Bakhshandeh Bali MK, Noguchi S, Nonaka I, Nishino I. 19th international congress of the World Muscle Society, 7-12 October 2014,  Berlin, Germany.

  • Electroretinographic Responses in Epileptic Children Treated With Vigabatrin. Bakhshandeh Bali MK, 55th annual meeting of Japanese Society of Child Neurology, 30 May-1 June 2013, Oita, Japan.

مقالات چاپ شده:

۱-Bakhshandeh Bali MK, Rahbarimanesh AA, Sadeghi M, Sedighi M, Karimzadeh P, Ghofrani M.Comparison of propranolol and pregabalin for prophylaxis of childhood migraine: a randomised controlled trial.Acta Med Iran. 2015;53(5):276-80.

۲-Bakhshandeh Bali MK, Taheri Otaghsara SM, Soltansanjari M, Sadighi N, Nasehi MM, Ashrafi MR, Taghdiri MM, KarimzadehP,Ghofrani M. Electroretinographic Responses in Epileptic Children Treated With Vigabatrin. J Child Neurol. ۲۰۱۴ Jun;29(6):765-8.

Corresponding Author: Bakhshandeh Bali MK

۳-Bakhshandeh Bali MK, Ashrafi MR, Taheri Otaghsara SM, Nasehi MM, Azargashb E, Karimzadeh P,Ghofrani M.Clinical trial of pregabalin as an add-on therapy in children with refractory epilepsy. Journal of pediatric epilepsy,2013;2:۱۲۵ – ۱۲۹.

۴-Taghdiri MM, Bakhshandeh Bali MK, Karimzadeh P, Ashrafi MR, Tonekaboni SH, Ghofrani M.Comparative efficacy of zonisamide and pregabalin as an adjunctive therapy in children with refractory epilepsy. Iran J Child Neurol. 2015 Winter;9(1):49-55.

۵-Taghdiri MM, Ashrafi MR, Bakhshandeh Bali MK, Taheri Otaghsara SM, Nasehi MM, GhofraniM.Clinical Trial of Vigabatrin as Adjunctive Therapy in Children with Refractory Epilepsy.Iranian Journal of Pediatrics,2013; 23 (6): 653-658.

۶-Karimzadeh P, Bakhshandeh Bali MK, Nasehi MM, Taheri Otaghsara SM, Ghofrani M. Atypical Findings of Guillain-Barré Syndrome in Children. Iran J Child Neurol, Autumn 2012;6(4):17-22.

Corresponding Author: Bakhshandeh Bali MK

۷-Karimzadeh P, Ashrafi MR, Bakhshandeh Bali MK, Nasehi MM, Taheri Otaghsara SM, Taghdiri MM, Ghofrani M. Zonisamide Efficacy as Adjunctive Therapy in Children With Refractory Epilepsy. Iran J Child Neurol. 2013 Spring; 7(2):37-42.

Corresponding Author: Bakhshandeh Bali MK

۸-Tonekaboni SH, Ebrahimi A, Bakhshandeh Bali MK, Taheri Otaghsara SM, Houshmand M, Nasehi MM, Taghdiri MM, MoghaddasiM.Sodium Channel Gene Mutations in Children with GEFS+ and Dravet Syndrome: A Cross Sectional Study. Iran J Child Neurol. 2013 Spring; 7(2):31-36.

Corresponding Author: Bakhshandeh Bali MK

۹-Sorkhi H, Bakhshandeh Bali MK, Nooreddini HG. Randomized clinical trial of sedation with oral midazolam for voiding cystourethrography in children.Medical Journal Of Islamic Republic Of Iran.2010, 24(2): 67-71. Corresponding Author: Bakhshandeh Bali MK

۱۰-Nilipor Y, Shariatmadari F, Abdollahgorji F, Rouzrokh M, Ghofrani M, Karimzadeh P, Taghdiri MM, Delavarkasmaei H, Ahmadabadi F, Bakhshandehbali MK, Nemati H, Saket S, Jafari N, Yaghini O, Tonekaboni SH. Evaluation of One Hundred Pediatric Muscle Biopsies During A 2-Year Period in Mofid Children And Toos Hospitals. Iran J Child Neurol. 2013 Spring;7(2):17-21.

۱۱-Eshraghi P, EsmailidookiM.R, Bakhshandehbali MK. A case report of 5 y/o girl with familial chylomicronemia. Caspian journal of internal medicine; summer 2010; ۱(۳);۱۱۴-۱۱۶.

Corresponding Author: Bakhshandeh Bali MK

۱۲-Tamaddoni A, Mahmodi Nesheli H, Bakhshandeh Bali MK. Central nervous systemrelapse prophylaxis in acute lymphoblastic leukemia (ALL) intrathecalchemotherapy with and without cranial irradiation.Caspian Journal Of Internal Medicine,1;1:28-30.

Corresponding Author: Bakhshandeh Bali MK

۱۳-Salehi Omran MR, Bakhshandeh Bali MK. A case report of a 2.5-year-old girl with angelman syndrome (AS). Iran J Child Neurology,2010,3;4:59-63.

Corresponding Author: Bakhshandeh Bali MK

۱۴-Mohammad Mehdi Nasehi, Mahmood Moosazadeh, Sasan Saket, Bakhshandeh Bali MK, Factors Cause the First Febrile Seizure in Children: A Systematic Review, Journal of Isfahan Medical School, Vol. 32, No. 289, 2nd Week, August 2014.

طرح های پژوهشی بعنوان مجری:

۱- بررسی اثر zonisamide  عنوان داروی کمکی در درمان کودکان مبتلا به صرع مقاوم در بیمارستان کودکان مفید.مجریان: دکتر محمد کاظم بخشنده بالی، دکتر پروانه کریم زاده.

۲- بررسی مقآیسه اثر زونیساماید و پره گابالین به عنوان داروی همراه دردرمان صرع مقاوم کودکان . مجریان:دکتر محمد کاظم بخشنده بالی، دکتر محمد مهدی تقدیری.

۳- بررسی عارضه بینایی در کودکان صرعی مصرف کننده داروی Sabrilبا روش Full Field ERG. مجریان: دکتر محمد کاظم بخشنده بالی، دکتر پروانه کریم زاده.

۴-  بررسی اثرپروفیلاکتیک پرگابالین و پروپرانولول در کودکان ۱۵-۳ ساله مبتلا به میگرن دربیمارستان مفید. مجریان: دکتر محمد کاظم بخشنده بالی، دکتر پروانه کریم زاده.

۵-بررسی نقش ام آر آی عضلانی در تشخیص میوپاتی مادرزادی، مجریان: دکتر محمد کاظم بخشنده بالی، دکتر محسن جواد زاده.

طرح های پژوهشی در حال اجرا  در دانشگاه علوم پزشکی تهران:

۱- بررسی ویژگیهای ژنتیکی بیماران مبتلا به دیستروفی عضلانی دوشن و بکر در ایران

دانشگاه علوم پزشکی تهران طرح شماره – ۹۴-۰۴-۳۰-۳۰۵۰۸