میوپاتی کودکان

پاتولوژی عضله

پاتولوژی عضله میوپاتی کودکان چیست؟

بررسی اختلالات ساختمانی بافت عضله را آسیب شناسی یا پاتولوژی عضله می گویند که طی مراحل انجام بیوپسی عضله برای بیمار مبتلا به میوپاتی انجام می شود.

نمونه برداری از عضله میوپاتی کودکان چیست؟

بیوپسی عضله یعنی نمونه برداری از عضله برای بیمار مبتلا به میوپاتی که با انجام بی حسی در اتاق عمل انجام می شود. سپس نمونه عضله با دستگاه مخصوص برش داده می شود و با انجام چند رنگ آمیزی ویژه و بررسی بافت عضله با میکروسکوپ، نوع بیماری عضلانی تشخیص داده می شود.

بیوپسی عضله بیمار میوپاتی کودکان چگونه تهیه و گزارش می شود؟

بعد از اینکه بیمار مبتلا به میوپاتی تحت بیوپسی عضله قرار گرفت، نمونه عضله با دستگاه مخصوص برش داده می شود و با انجام چند رنگ آمیزی ویژه بافت جهت بررسی پاتولوژی عضله آماده می شود.

Screenshot

 

پاتولوژی عضله برای تشخیص چه نوع از میوپاتی کودکان کاربرد دارد؟

هر کودکی که دچار میوپاتی با ضعف پیشرونده عضلات ارادی و غیرارادی بدن شود و نوار عصب و عضله بیماری عضلانی را نشان دهد، برای تشخیص قطعی نوع بیماری عضلانی شامل بیماری ارثی مانند دیستروفی عضلانی یا بیماری التهابی نیازمند انجام بیوپسی عضله و  بررسی پاتولوژی عضله می باشد.

444

چه کسی بهتر می تواند پاتولوژی عضله میوپاتی کودکان را بررسی، تشخیص و گزارش نماید؟

بیماریهای میوپاتی عضلانی شامل طیف وسیعی از بیماریها هستند که نمای پاتولوژی عضله در بعضی از این بیماریها بسیار مشابه می باشند. یعنی دو بیماری مختلف ممکن است پاتولوژی عضله یکسانی داشته باشند. لذا کسی می تواند پاتولوژی عضله را دقیق تشخیص دهد که با علایم بالینی بیماریهای عضلانی آشنا بوده و نیز با اختلالات پاتولوژی عضله آشنایی کامل داشته باشد. در بعضی از کشورها مانند ژاپن گزارش پاتولوژی عضله توسط متخصصین مغز و اعصاب انجام می شود.

 

1

در ایران برای میوپاتی کودکان کجا بیوپسی عضله انجام شده و پاتولوژی عضله بررسی و گزارش می شود؟

در ایران دکتر محمدکاظم بخشنده فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان که به مدت یکسال زیر نظر اساتید مرکز ملی مغز و اعصاب ژاپن از جمله پروفسور نوناکا دوره تشخیص بیماریهای میوپاتی با بیوپسی عضله و گزارش پاتولوژی عضله را گذرانده اند، می توانند پاتولوژی عضله را گزارش نمایند.

دکتر محمدکاظم بخشنده فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان فلوشیپ نوروماسکولار