حملات خیرگی کودکان

حتماً به حملات خیرگی کودکان توجه کنید:

شاید کودک شما نیز روزانه مدتی را به جایی خیره می شود و در این مدت صدای شما را نمیشنود.

 

1

علت حملات خیرگی کودکان:

حملات خیرگی کودکان ممکن است ناشی از نوعی تحریکات غیرطبیعی مغزی باشد که به آن تشنج ابسنس گفته می شود.البته حملات خیرگی کودکان ممکن است علت دیگری مانند کمبود توجه نیز داشته باشند که البته باز هم نیاز به درمان دارند.

بسیاری از موارد حملات خیرگی کودکان را جدی نمی گیرید:

متاسفانه بسیاری از کودکان دارای مشکل حملات تشنجی (به صورت حملات خیرگی در کودکان) به اشتباه بعنوان کودکانی با مشکل یادگیری و هوش پایین شناخته میشوند و دچار افت تحصیلی می گردند این در حالیست که در صورت تشخیص حملات خیرگی در کودکان بعنوان یک بیماری تشنجی این حملات به راحتی قابل درمان با دارو می باشند .

 

2

چه نوع از حملات خیرگی کودکان ممکن است تشنج باشد؟

  • حملات خیرگی در کودکان بدون پاسخ به محیط
  • حملات گیجی و منگی و احساس چرخش محیط
  • حملات پرش دست و پا خصوصا صبح ها
  • جیغ کشیدن در خواب
  • حملات احساسات مبهم شکمی و یا احساس سرگیجه

در صورت مشاهده حملات خیرگی کودکان چه باید کرد؟

درصورت مشاهده موارد زیر حتما والدین گرامی به فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان مراجعه نمایید:

  • حملات خیرگی در کودکان به مدت چند ثانیه تا دقیقه و عدم پاسخگویی یا دادن پاسخ های نامربوط
  • حرکات تکراری لب و زبان
  • پرش های غیراردی دست و پا
  • افت تحصیلی وکاهش ناگهانی تمرکز و توجه

اقدامات تشخیصی ضروری برای حملات خیرگی در کودکان:

درصورتیکه حملات خیرگی در کودکان مشاهده شد، لازم است برای تشخیص مهمترین بیماری زمینه ای در کودک یعنی تشنج آبسانس، نوار مغز انجام شود. برای تشخیص نمای خاص تشنج آبسانس در نوار مغز، کودک باید چند دقیقه تند تند نفس بکشد تا امواج تشنج کوچک در نوار مغز نمایان شوند.

دکتر محمدکاظم بخشنده فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان فلوشیپ نوروماسکولار