صرع کودکان

دوز داروی ضد صرع

داستان یک بیمار مبتلا به صرع کودکان :

هفته گذشته مادری با پسر ۱۱ ساله خود که مبتلا به صرع کودکان بود، جهت ویزیت به درمانگاه بنده در بیمارستان کودکان بهرامی آمد.شرح حال آقا پسر اینگونه بود که تاکنون سه بار بدون تب و یا علت دیگری تشنج داشته است.مادرش توضیح داد که حدود ۱۰ ماه قبل (یعنی بعد از دومین تشنج) به نزد بنده آمدند و ما بعد از انجام نوار مغز و بررسی تصویربرداری مغزی، برای ایشان داروی ضد تشنج روزی دوعدد قرص دپاکین تجویز کردیم.مادر ادامه داد که بعد از سه ماه از مصرف دارو و بهتر شدن حال پسرش دوز داروی صرع را خودسرانه کم کرده و فقط شبها به او دارو می داده است.حال بعد از ۷ ماه از کاهش دوز دارو ، پسرش برای سومین بار دچار تشنج شده است.

download(2)

نکته عبرت آموز درباره صرع کودکان در این داستان چیست؟

نکته مهم که باید از این ماجرا آموخت، اهمیت دوز داروی صرع است.یعنی وقتی دوز داروی صرع رعایت نشود، تشنج کنترل نخواهد شد.

آیا دوز داروی صرع در درمان صرع کودکان متفاوت از بالغین است؟

بله، دوز داروی صرع در کودکان بسیار دقیق می باشد.در بالغین داروها به تعداد تجویز می شوند ولی دوز داروی صرع در هر کودک و بر اساس وزن کودک تنظیم و تجویز می شود.

185073910

آیا در درمان صرع کودکان  دوز دارو از ابتدا بطور کامل باید داده شود؟

خیر، در کودکان دوز داروی صرع از ابتدا بطور کامل داده نمی شود، بطوریکه ابتدا از کمترین دوز شروع شده و بتدریج دوز دارو متناسب با وزن کودک افزایش داده می شود تا به دوز درمانی کامل برسد.

وقتی کودک مبتلا به صرع کودکان نیاز به مصرف دارویی مانند یک آنتی بیوتیک دارد، دوز داروی صرع تغییر می کند؟

معمولاً در کودک مبتلا به صرع، داروهای دیگر با داروی ضد صرع تداخل می کند لذا قبل از مصرف هر گونه داروی دیگری مانند یک آنتی بیوتیک باید با پزشک اعصاب کودکان مشورت نمایند تا در صورت لزوم دوز داروی صرع تنظیم شود.

دکتر محمدکاظم بخشنده فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان فلوشیپ نوروماسکولار