بیوپسی عضله کودک

بیوپسی عضله کودک و بزرگسال چیست؟

بیوپسی عضله یعنی نمونه برداری از عضله که با انجام بی حسی موضعی و به دو صورت بیوپسی عضله باز و یا بیوپسی عضله با سوزن انجام می شود.سپس نمونه عضله بعد از فریز شدن در نیتروژن مایع با دستگاه مخصوص برش داده می شود و با انجام چند رنگ آمیزی ویژه و بررسی بافت عضله با میکروسکوپ، نوع بیماری عضلانی تشخیص داده می شود.

up1

چه بیماری نیازمند انجام نمونه برداری عضله است؟

در کودکان و بزرگسالان اگر فرد دچار ضعف پیشرونده عضلات ارادی و غیرارادی بدن شود و نوار عصب و عضله بیماری عضلانی را نشان دهد، برای تشخیص قطعی نوع بیماری عضلانی شامل بیماری ارثی مانند دیستروفی عضلانی یا بیماری التهابی نیازمند بیوپسی عضله است. همچنین برای تشخیص قطعی بعضی از بیماریهای متابولیک مانند اختلالات میتوکندریال نیز از بیوپسی عضله استفاده می شود.

بعد از انجام بیوپسی عضله برای تشخیص نوع بیماری عضلانی دکتر محمدکاظم بخشنده فوق تخصص مغز و اعصاب و فلوشیپ نوروماسکولار بیماریهای عضلانی از ژاپن بافت عضله را با میکروسکوپ نوری و ایمونوفلورسانس ارزیابی و گزارش می نمایند.

dranddrnonako

دکتر و پروفسور نوناکا

آیا بزرگسالان نیز می توانند برای بیوپسی عضله به دکتر محمد کاظم بخشنده مراجعه نمایند؟

بله، دکتر محمد کاظم بخشنده در زمینه تشخیص بیماریهای عضلانی کودکان و بزرگسالان دوره تکمیلی فلوشیپ نوروماسکولار را در ژاپن طی نموده اند و مدرک فلوشیپ ایشان در وزارت بهداشت تایید و ثبت شده است.

آیا دکتر بخشنده بیوپسی عضله با رنگ آمیزی اختصاصی و کامل انجام می دهد؟

بله، بیوپسی عضله کودک و بزرگسال با رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین، گوموری، NADH، SDH، PAS، ATPase، Oil.Red.O و همچنین رنگ آمیزی اختصاصی ایمونوهیستوشیمی دیستروفین، سارکوگلیکان، دیستروگلیکان، دیسفرلین، مروزین، کاوئولین ۳ و کلاژنVI توسط دکتر محمد کاظم بخشنده انجام می گیرد.

دکتر محمدکاظم بخشنده فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان فلوشیپ نوروماسکولار