کودک شل

کودک شل یعنی چه؟

اندام کودک بعد از تولد در برابر جاذبه زمین از خود مقاومت نشان می دهد.در یک کودک نرمال و طبیعی برای حفظ مقاومت اندام کودک لازم است که مغز، نخاع، اعصاب محیطی و همچنین عضلات بدن فعالیت نرمال و طبیعی داشته باشند که در غیر اینصورت شلی کودک اتفاق می افتد.

F1.large

نشانه های کودک شل چه هستند؟

جدا از اینکه علت شلی کودک از سیستم اعصاب مرکزی یا محیطی باشد، شلی کودک علامت مشخص و مشابهی دارد.کاهش حرکات خودبخودی دست و پا، دستهایی که باز شده اند، پاهای باز شده و دور از بدن و افتادن سر کودک وقتی در بغل قرار می گیرد، نشانه های مهم شلی کودک هستند.

بیماریهای مغزی که علت کودک شل هستند کدامند؟

مشکلات قبل و بعد از زایمان که باعث اشکال در اکسیژن رسانی به مغز نوزاد شوند، ناهنجاریهای کروموزومی کودک، بیماریهای ارثی متابولیک و انواع بیماریهای ژنتیک که بر روی مغز کودک اشکال ایجاد می کنند، موجب شلی کودک می شوند.

کدام بیماریهای عضلانی علت بروز کودک شل هستند؟

بماریهای عضلانی سرشتی ارثی، میوپاتی متابولیک و انواع دیستروفی عضلانی سرشتی موجب شلی کودک می شوند.

چه بررسیهای تشخیصی برای کودک شل لازم است انجام شود؟

بر اساس اینکه علت شلی کودک از سیستم اعصاب مرکزی مغز و نخاع باشد یا اینکه از اعصاب محیطی یا عضلات بدن باشد، نوع بررسی های تشخیصی کاملاً متفاوت خواهد بود.وقتی در معاینه بیمارمبتلا به شلی کودک مشخص شود که رفلکس های تاندونی نرمال است تصویربرداری مغزی باید انجام شود.

1111

حال اگر رفلکسهای تاندونی وجود نداشته باشد لازم است که نوار عصب و عضله محل بیماری در اعصاب محیطی یا عضلات بدن را مشخص نماید.درصورتیکه بیماری عضلات بدن در نوار عصب و عضله نمایان شود مرحله بعد برای تشخیص نهایی، بیوپسی عضله خواهد بود.

آیا در نزدیکان خود کودک شل می شناسید؟

درصورتیکه در نزدیکان شما شلی کودک وجود دارد، لازم است به دکتر محمدکاظم بخشنده فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان،فلوشیپ نوروماسکولار از ژاپن مراجعه نمایید.دکتر محمدکاظم بخشنده نوار عصب و عضله و همچنین بیوپسی عضله انجام می دهد.

دکتر محمدکاظم بخشنده فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان فلوشیپ نوروماسکولار