فلوشیپ نوروماسکولار

مرکز بیماریهای عضلانی

بیماری عضلانی

بیمارستان بهرامی

آیا در حال حاضر در مرکز بیماریهای عضلانی در ایران، فلوشیپ نوروماسکولار حضور دارد؟

در حال حاضر حتی یک مرکز جامع بیماری های عضلانی در ایران وجود ندارد، البته درمانگاههایی با نام مشابه در چند بیمارستان در شهر تهران واقع است. در این درمانگاهها، بیماران مبتلا به بیماری های عضلانی مراجعه می کنند و توسط متخصص مغز و اعصاب ویزیت شده و توصیه های لازم برای تشخیص بیماری انجام می شود.

Screenshot0081-e1459333901421

 در یک مرکز بیماریهای عضلانی بدون حضور فلوشیپ نوروماسکولار چه مشکلاتی مشاهده می شود؟

در شرایط موجود فعلی بیمار توسط فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان ویزیت می شود و سپس برای انجام بیوپسی عضله به یک پاتولوژیست ارجاع می شود تا بیوپسی عضله انجام داده و نتیجه را گزارش نماید. بیمار بعد از اخذ نتیجه گزارش بیوپسی عضله مجدداً به مرکز بیماری های عضلانی مراجعه می نماید تا برای بررسی ژنتیکی بار دیگر به بعضی مراکز آزمایشات ژنتیکی ارجاع شده و مجدداً با گزارش آزمایش ژنتیک به مرکز بیماری های عضلانی برگردد.

در کشور ما به علت نبود یک مرکز جامع بیماری های عضلانی مشکل عمده ای که وجود دارد از هم گسستگی میان بررسی بالینی و کلینیکی بیماران با گزارش بیوپسی عضله و گزارش آزمایش ژنتیک است. در واقع مشکل اصلی این مرکز نبود یک فلوشیپ نوروماسکولار در یک مرکز جامع بیماری عضلانی است.

3

بر اساس تجربه کشورهای پیشرفته دنیا چه راه حل علمی برای ارتقای وضعیت مرکز بیماریهای عضلانی در ایران وجود دارد؟

در کشورهای پیشرفته دنیا مانند ژاپن مرکز بیماری های عضلانی توسط یک فلوشیپ نوروماسکولار که در زمینه بیماری های عضلانی تجربه و تخصص کافی دارد، اداره می شود. به طوری که بیماران توسط فلوشیپ نوروماسکولار معاینه شده سپس گزارش بیوپسی عضله توسط او انجام شده و درنهایت نوع بررسی ژنتیک نیز توسط فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان درخواست شده و نتیجه حاصله بوسیله تکنسین و متخصص ژنتیک به فلوشیپ نوروماسکولار ارائه می شود تا تشخیص نهایی توسط او بصورت کتبی اعلام شود.

1

در مرکز بیماری های عضلانی کشور ژاپن بارها اتفاق افتاده که متخصص ژنتیک نقص یک ژن را برای بیماری اعلام کرده ولی فلوشیپ نوروماسکولار آن را نپذیرفته است زیرا او با علایم بالینی بیمار و یافته بیوپسی عضله بهتر تشخیص می دهد که چه نقص ژنی عامل بیماری می تواند باشد.

اگر کودک عزیزتان نیاز به ویزیت توسط فلوشیپ نوروماسکولار دارد، لازم است به کجا مراجعه نمایید؟

در صورتی که در نزدیکان شما کودک مبتلا به بیماری های نوروماسکولار وجود دارد، لازم است به دکتر محمدکاظم بخشنده فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان و اولین فلوشیپ نوروماسکولار کودکان کشور مراجعه نمایید. در کلینیک نوروماسکولار ایشان نوار عصب و عضله و همچنین بیوپسی عضله انجام می شود.

دکتر محمدکاظم بخشنده فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان فلوشیپ نوروماسکولار