فلج صورت

فلج صورت در کودکان چگونه بروز می کند؟

فلج صورتی درسنین مختلف کودکان شایع است. اغلب مواردفلج صورتی معمولا متعاقب یک واکنش ایمنی بعد از دو هفته از یک عفونت ویروسی اتفاق می افتد. البته گاه در اثر ضربه، تومورها، فشارخون بالا و نیز بدنبال داروها و یا مواد سمی فلج صورتی ایجاد می شود.

بعد از چه عفونتهایی فلج صورت بیشتر رخ می دهد؟

ویروس هرپس یا همان ویروس تبخال، اوریون، آنفلوآنزا و ویروس آبله مرغان، بیشترین عفونتهای ویروسی هستند که منجر به فلج صورتی می شوند.

فلج صورت به چه صورتی ظاهر می شود؟

وقتی فلج صورتی ظاهر می شود، یک طرف صورت کودک فلج شده و آنطرف صورت در بخش اطراف دهان وقسمت فوقانی اطراف چشم نمی تواند حرکات طبیعی را انجام دهد و عملاً فلج می شود. گاه وقتی فلج صورتی در یک طرف صورت اتفاق می افتد، پلک های چشم کودک در آن طرف نمی تواند بسته شود. در بعضی موارد کودک مبتلا به فلج صورتی دیگر قادر به تکلم طبیعی نخواهد بود.

اقدام لازم برای کودک مبتلا به فلج صورتی چیست؟

کودک مبتلا به فلج صورتی لازم است توسط فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان ویزیت شود تا با اخذ شرح حال دقیق و معاینه کودک در صورت لزوم اقدامات تشخیصی از جمله تصویربرداری مغزی انجام شود.

درمان لازم برای فلج صورت را می دانید؟

درمان بیشتر موارد فلج صورتی با رفع علت زمینه ای مانند فشارخون بالا و یا تومور مغزی است. اگر علت زمینه ای وجود نداشته باشد، در بیش از ۸۵٪ موارد کودک مبتلا به فلج صورتی بطور خودبخود و بدون نیاز به درمان بهبود پیدا می کند.

اگرچه با تشخیص فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان برای بعضی کودکان مبتلا به فلج صورتی درمان دارویی با قرص پردنیزولون و یا قرص آسیکلوویر توصیه می شود. در بعضی موارد که علیرغم درمان دارویی اثر فلج صورتی باقی بماند، درمان توانبخشی و فیزیوتراپی لازم می شود.

دکتر محمدکاظم بخشنده فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان فلوشیپ نوروماسکولار