5

تشنج با تب

تشنج چه تعریفی دارد؟ تشنج به صورت کاهش هوشیاری، برگشت چشم ها (سیاهی چشم) به بالا، چپ یا راست، سفتی بدن و اندام، قطع تنفس، علائم پرش اندام ها یا صورت و دفع ناخودآگاه ادرار یا مدفوع اتفاق می افتد. مدت زمان تشنج حداقل دو دقیقه طول می کشد و بعد از پایان تشنج کودک به […]