عوارض داروهای ضد تشنج

عوارض داروی ضد تشنج چه تعریفی دارد؟ به هرگونه اثر زیان آور و  ناخواسته که بعد از مصرف داروهای ضد تشنج اتفاق می افتد، عوارض داروهای ضد تشنج گفته می شود.   آیا می دانید عوارض داروی ضد تشنج چقدر شایع است؟ عوارض دارویی در حدود ۷ درصد کودکان بروز می کند.بیشترین میزان عوارض دارویی […]

دندان قروچه کودکان

دندون قروچه دندان قروچه کودکان چقدر شایع است! حدود پنجاه در صد کودکان در خواب دندان قروچه  دارند.وقتی دندانهای پیشین شیرخوار در حدود ۱۰ ماهگی در آید، دندان قروچه اتفاق می افتد. در کدام مرحله از خواب دندان قروچه کودکان شایعتر است؟ دندان قروچه در هر مرحله از خواب می تواند باشد ولی در نیمه اول خواب […]

نقش رسانه ها در کودکان مبتلا به صرع

صرع حساس به نور چیست؟ حدود سه درصد کودکان مبتلا به صرع دارای صرع حساس به نور هستند.در این نوع تشنج که در دختران بیشتر دیده می شود انواع خاصی از محرک های بینایی موجب تحریک تشنج می شود. خستگی، استرس و کمبود خواب باعث افزایش حساسیت به محرک های بینایی می شود. تماشای تلویزیون […]