صرع

صرع

آیا صرع در اثر نور ایجاد می شود؟ حدود سه درصد کودکان مبتلا به صرع دارای صرع حساس به نور هستند.در این بیماری تشنجها، با نور چشمک زن، نور تابشی یا حتی شکلهای هندسی منظم تکرار شونده آغاز می شود.     صرع وابسته به نور در کودکان شایعتر است یا بزرگسالان؟ تقریبا از هر […]

عوارض داروهای ضد تشنج

عوارض داروی ضد تشنج چه تعریفی دارد؟ به هرگونه اثر زیان آور و  ناخواسته که بعد از مصرف داروهای ضد تشنج اتفاق می افتد، عوارض داروهای ضد تشنج گفته می شود.   آیا می دانید عوارض داروی ضد تشنج چقدر شایع است؟ عوارض دارویی در حدود ۷ درصد کودکان بروز می کند.بیشترین میزان عوارض دارویی […]

دندان قروچه کودکان

دندون قروچه دندان قروچه کودکان چقدر شایع است! حدود پنجاه در صد کودکان در خواب دندان قروچه  دارند.وقتی دندانهای پیشین شیرخوار در حدود ۱۰ ماهگی در آید، دندان قروچه اتفاق می افتد. در کدام مرحله از خواب دندان قروچه کودکان شایعتر است؟ دندان قروچه در هر مرحله از خواب می تواند باشد ولی در نیمه اول خواب […]