1

حملات خیرگی کودکان

حتماً به حملات خیرگی کودکان توجه کنید: شاید کودک شما نیز روزانه مدتی را به جایی خیره می شود و در این مدت صدای شما را نمیشنود.   علت حملات خیرگی کودکان: حملات خیرگی کودکان ممکن است ناشی از نوعی تحریکات غیرطبیعی مغزی باشد که به آن تشنج ابسنس گفته می شود.البته حملات خیرگی کودکان […]

index

بیماری گیلن باره

گیلن باره چه بیماری می تواند باشد؟ در بیماری گیلن باره سیستم ایمنی بدن به اعصاب حمله می‌کند که باعث ضعف بدن و مشکلات حسی می‌شود. سوزش و حالت خواب رفتگی ناگهانی در پا و انتقال این حس در نقاط مختلف بدن یکی از علایم بارز این بیماری است که ممکن است با بی حسی […]

Screenshot

دور سر بزرگ

مایع مغزی نخاعی چیست؟ در اطراف مغز و نخاع مایع مغزی نخاعی وجود دارد این مایع توسط سلولهای بطنهای مغزی ترشح شده و با گردش در بین فضاهای بطنهای مغزی توسط سلولهای پرده مننژ اطراف مغز جذب می شود.همواره بین میزان ترشح و جذب این مایع تعادل وجود دارد.وقتی میزان ترشح این مایع بیشتر شود […]

تشنج کوچک

تشنج کوچک

داستان عبرت آموز یک بیمار: یک روز گرم تابستانی در درمانگاه بیمارستان بهرامی نشسته بودم که پدری با پسر شش ساله اش برای مشاوره آمده بودند.پدر که بسیار مضطرب بود شروع به صحبت کرد و گفت که پسرش در مدرسه حین نوشتن دیکته کلماتی را جا می اندازد.پدر ادامه داد که معلم بارها موضوع را به […]

Screenshot

سرگیجه کودک

 سرگیجه کودک چیست؟ سرگیجه یعنی احساس چرخش خود بیمار یا محیط اطراف او البته بعضی احساسات دیگر مانند احساس سبکی سر، عدم تعادل و احساس شناور بودن نیز بصورت سرگیجه توصیف می شود. چند نوع سرگیجه کودک وجود دارد؟ بر اساس علت بروز دو نوع سرگیجه با علت محیطی و مرکزی وجود دارد. سرگیجه محیطی […]