بیوپسی از عضله

بیوپسی عضله

بیوپسی از عضله چیست؟

بیوپسی عضله یعنی نمونه برداری از عضله که با انجام بی حسی در اتاق عمل انجام می شود.سپس نمونه عضله با دستگاه مخصوص برش داده می شود و با انجام چند رنگ آمیزی ویژه و بررسی بافت عضله با میکروسکوپ، نوع بیماری عضلانی تشخیص داده می شود.

shutterstock_177702278

چه بیماری نیازمند انجام بیوپسی از عضله است؟

هر کودکی که دچار ضعف پیشرونده عضلات ارادی و غیرارادی بدن شود و نوار عصب و عضله بیماری عضلانی را نشان دهد،برای تشخیص قطعی نوع بیماری عضلانی شامل بیماری ارثی مانند دیستروفی عضلانی یا بیماری التهابی نیازمند بیوپسی عضله است. همچنین برای تشخیص قطعی بعضی از بیماریهای متابولیک مانند اختلالات میتوکندریال نیز از بیوپسی عضله استفاده می شود.

tric

 

در کشور عزیزمان ایران، کجا بیوپسی از عضله انجام می گیرد؟

دکتر محمدکاظم بخشنده فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان و اولین فلوشیپ نوروماسکولار کودکان کشور در بیمارستان بهرامی از مراکز دانشگاه علوم پزشکی تهران مراحل مختلف بیوپسی عضله ارزان را راه اندازی نموده است.در این مرکز کلیه بیماران مبتلا به بیماریهای عضلانی که دفترچه بیمه دارند، با هزینه ای ناچیز تحت بیوپسی عضله ارزان قرار گرفته و تشخیص بیماری آنها مشخص خواهد شد.

gr1

آیا در بیمارستان بهرامی بیوپسی از عضله با رنگ آمیزی اختصاصی و کامل انجام می شود؟

بله، بیوپسی عضله کودک و بزرگسال با رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین، گوموری، NADH، SDH، PAS، ATPase، Oil.Red.O و همچنین رنگ آمیزی اختصاصی ایمونوهیستوشیمی دیستروفین، سارکوگلیکان، دیستروگلیکان، دیسفرلین، مروزین، کاوئولین ۳ و کلاژنVI در بیمارستان بهرامی و با هزینه ناچیز برای کودکان و بزرگسالان انجام می گیرد.

دکتر محمدکاظم بخشنده فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان فلوشیپ نوروماسکولار