3

تشنج نوزاد

تشنج نوزادی   تشنج نوزاد درچه سنی اتفاق می افتد؟ به هرگونه تشنج در بیست و نه روز اول بعد از تولد، تشنج نوزاد گفته می شود.   علایم تشنج نوزاد چیست؟ تشنج نوزاد ممکن است به صورت های زیر بروز کند: انحراف چشمها(سیاهی چشم) به سمت بالا/چپ یا راست و یا اینکه نوزاد برای چند لحظه […]

images (3)

عفونت مغز

عفونت مغزی عفونت مغز چیست؟ عفونت مغز یکی از عفونتهای خطرناک در کودکان و شیرخواران بوده که به نفوذ میکروبهای بیماریزا شامل ویروس یا باکتری به داخل پرده های اطراف مغز و یا داخل بافت مغزی گفته می شود. عفونت مغز همان مننژیت است؟ اگر عفونت مغز محدود به پرده های اطراف مغز شود به […]

download

پرش های شبانه شیرخواران

پرش های شبانه شیر خواران معرفی یک بیمار: یک روز والدین یک شیرخوار ۸ ماهه در حالی که خیلی نگران بودند به درمانگاه من مراجعه کردند. آنها بلافاصله بعد از سلام و احوالپرسی شروع کردند به صحبت درباره کودک عزیزشان و گفتند که او در خواب می پرد. شرح پرش های کودک به این شکل […]